Privacy

zo gaan we met uw gegevens om

Persoonsgegevens

In goede handen

Privacy is een belangrijk grondrecht. Wij vinden het vanzelfsprekend om goed met uw gegevens om te gaan. Hier willen we ook transparant in zijn. Soms is het nodig om gegevens te delen met medisch specialisten, zorgverzekeraars, ten behoeve van automatisering of marketing activiteiten. Van deze partijen verwachten we dat ze met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met uw (persoons)gegevens als wijzelf. Daarom hebben we met deze partijen overeenkomsten afgesloten waarin dat is vastgelegd. Uiteraard delen we geen gegevens met andere partijen zonder uw toestemming.