oogmetingen | zorgverzekering | advies

Gezonde ogen

Oogzorg

Zorg goed voor uw ogen!

Oogonderzoek

Vaak is uw opticien uw eerste aanspreekpunt bij kijkproblemen of oogklachten. We gaan dan ook zorgvuldig met uw klachten om en zullen u zo goed mogelijk van advies voorzien. Als we uw probleem met het aanmeten van een bril of contactlenzen kunnen oplossen, dan doen we dat natuurlijk graag! Wanneer we constateren dat klachten een medische oorzaak hebben, dan zullen we u doorverwijzen naar uw huisarts of oogarts voor nader onderzoek. We hebben regelmatig contact met huisartsen en oogartsen uit de regio om informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in de oogzorg.

Zorgverzekeringen

We kunnen uw declaraties voor uw zorgverzekering rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Dat voorkomt rompslomp met declaraties. We regelen dat graag voor u!